Färgning Video

Plaster absorberar ljuset från lasern. Färgpigment (som härrör från färgtillsatser mm) och kol i plaster förstörs och förångas till följd av lokal uppvärmning. Vid denna punkt, kommer du att se en färgförändring och skumning. Kolet i plasten oxiderar och producerar CO2, som frigörs från plasten och bildar ett skikt av skum. Beroende på materialets sammansättning, kan missfärgningen vara tydligare eller mörkare. De mörka plasterna blir vita medan klar plast blir grå eller svart.

Lasermärkning - färgning på plast

Kontakta våra experter

© Aktiebolaget SERVUS 2024