Niteq Transport Handling Systems

NITEQ är specialiserat på konstruktion och leverans av järnvägs transportutrustning, såsom ellok eller shunter, stålvajer vinsch och system som rör sig på räls i industriella miljöer.

NITEQ sortimentet startar vid gränsen för stambanan – sekundära linjer. Tåget eller en uppsättning av motorvagnar kommer in i en verkstad och NITEQ utrustning tar över.

Via förreglingar mot den lokala last- eller verkstadsutrustning utgör NITEQ systemen en integrerad del av processen. Detta gör det möjligt för operatören att arbeta säkert, tillförlitligt och oberoende av stambanalok etc.

Kontakta våra experter

© Aktiebolaget SERVUS 2023 | servus@servus.se | Åldermansvägen 1, SE 171 48 SOLNA | 08–446 60 20