ARGUS II hjulsats diagnostiksystem

Automatiska övervakningssystem för hjulsatser i kontinuerlig trafik med moderna, effektiva mätmetoder och dokumentation i en enda databas. Systemet gör det möjligt att övervaka allt snävare toleranser och driftskrav som krävs både för högre hastigheter och ökad säkerhet, åkkomforten och driftsäkerhet. Den modulära designen av Argus hjuldiagnossystem tillåter ekonomisk anpassning till kundens mätkrav.

  • Helautomatisk, noggrant och snabb mätoperation
  • Förbättringar i verkstadsorganisationen och logistik tack vare exakt kunskap om hjulstatus och dokumentation i en databas, samt att det finns slitage prognos.
  • Ökning av fordonens tillgänglighet tack vare ständig övervakning av hjuldata med slitage prognos.

Kontakta våra experter

© Aktiebolaget SERVUS 2024