Back to Top

Aktiebolaget SERVUS lasermärkning på plast, lasergravyr på plast, lasermärkmaskiner från Lasit Spa

Lasermärkning plast

Lasergravering plast

Laserskärning plast

Sortimentet innehåller utrustning för lasergravyr, laserdjupgravyr för lasermärkning i olika färger

Lasermärkning på plast

Det är omöjligt att göra ett generellt uttalande om möjligheten att lasergravera eller märka plastmaterial, detta har att göra med tekniska, främst kemiska skäl. Bortsett från de basmaterial, färgerna (pigment) och andra tillsatser (fyllmedel, generiska tillsatser och flamskyddsmedel) spelar en viktig roll när det gäller att välja den bästa laserkällan för dina behov.
I allmänhet är det nödvändigt och rekommenderas att utföra tester på de plastmaterial som du vill markera för att kunna hitta den bästa lösningen för dina behov.

text

  • lista
  • rad 2
rubrik värde
rubrik värde

Maskiner speciellt lämpade för märkning på plast

LASIT CompactMark Fiberfly
kompakt bara i storlek men stor i prestanda, CompactMark är ett multifunktionellt laser­märknings­system.

Läs mer

LASIT MicroMark är en klass 1 laser­märknings­station. MicroMark är ett helt slutet och kompakt skrivbords­system, CE och USA CDRH certifierat.

Läs mer

Gravyr

När gravyr utförs med en lasermärkmaskin, förångas (ablation) en del av materialet från ytan av komponenten som bearbetas. Denna effekt sker på nästan alla material. Lasergravyr används speciellt på metaller, plaster och keramer. Laserstrålen penetrerar ytan och avlägsnar en del för att skapa en fördjupning. Eftersom materialet är uppvärmt då det reagerar på luften i omgivningen, finns det ofta en missfärgning i märkområdet och det gör det desto tydligare.

Skumning (Foaming)

I skumningsprocessen, smälter laserstrålen plastytan på ett lokalt område och efter det har svalnat skapar sedan små gasbubblor på materialet. Gasbubblorna reflekterar ljus på ett diffust sätt. Efteråt ökar den gasen som har ackumulerats, volymen inne i materialet, vilket skapar ett slags skumplast. Den del som har laser märkts visas ljusare än området omkring och verkar vara upphöjd från ytan.

Förkolning (Carbonisation)

Laser förkolning ger alltid en mörkfärgning av det märkta materialet. Plast bindningarna bryts och kol frigörs under processen. Den resulterande missfärgningen varierar från grå till blågrå till svart. Förkolning används på genomskinlig plast och organiska material (papper, förpackningar, trä och läder), med en resulterande kromatisk effekt som ändras från klar till mörkt.

Färgning

Plaster absorberar ljuset från lasern. Färgpigment (som härrör från färgtillsatser mm) och kol i plaster förstörs och förångas till följd av lokal uppvärmning. Vid denna punkt, kommer du att se en färgförändring och skumning. Kolet i plasten oxiderar och producerar CO2, som frigörs från plasten och bildar ett skikt av skum. Beroende på materialets sammansättning, kan missfärgningen vara tydligare eller mörkare. De mörka plasterna blir vita medan klar plast blir grå eller svart.

Vilka är de främsta fördelarna med lasergravyr i plast?

Många idag kommersiellt använda plaster kan märkas och graveras med flera olika laservåglängder och metoder, beroende på plasttyp. De främsta fördelarna med lasermärkning och gravyr i plast är följande: Själva märkningsprocessen, det finns inget verktygsslitage eller vibrationer då det är en kontaktfri process, låg värmetillförsel vilket resulterar i mindre distorsion. Dessutom är lasermärkning på plast en extremt snabb och mångsidig process som ger permanenta märkningar.

Vilka är fördelarna med laserskärning i plast?

Numera laserskärning av plast finner många tillämpningar inom industrin främst till följd av förbättrad kvalitet, relativt låg kostnad och kort processtid. Laserskärning ger bättre ytor på slutprodukten jämfört med konventionella skärmetoder. Den kan skära i olika riktningar i flera plan, vilket möjliggör effektiv utskärningen och trimning av friforms detaljer. Processen är flexibel och relativt lätt att automatisera.

Varför lasermärkning på plast är bättre än andra processer?

Lasertekniken har sakta ersatt föråldrad bläck märkningstekniker under åren, främst när det gäller plastmaterial. Dagens laser märkbara plaster ger hög kontrast i stället för bara svart eller vitt, vilket är viktigt för produkternas spårbarhet när det gäller att märka större mängder data på allt mindre plastdetaljer. Miljöaspekterna är en annan drivkraft. Lasermärkning på plast använder inga bläck eller lösningsmedel, inte heller kräver de energiintensiva torkningssteg som är typiskt för bläckmärknings tekniker.

Vilken är den bästa laserkällan för plastmärkning och gravering?

Den bästa laserkällan för lasermärka och gravera i plast är en grön laserkälla. LASIT tillverkar FlyAir Green som är en halvledarlaser (aktivt material YVO4), med axiell pumpning och kristalldubblering av laserstrålen i kaviteten och en FiberFly Green som använder samma innovativa teknik som i FiberFly systemet (dvs. aktivfiber dopad med ytterbium). Dessa laserkällor är idealiska för märkning av ogenomskinliga, genomskinliga och transparenta plastmaterial.