Back to Top

Aktiebolaget SERVUS marknadsför järnvägs transportutrustning för industriella miljöer

NITEQ sortimentet tar över vid gränsen mot stambanan och sköter alla interna rälsbundna transporter

Niteq Transport Handling Systems


NITEQ är specialiserat på konstruktion och leverans av järnvägs transportutrustning, såsom ellok eller shunter, stålvajer vinsch och system som rör sig på räls i industriella miljöer.

NITEQ sortimentet startar vid gränsen för stambanan - sekundära linjer. Tåget eller en uppsättning av motorvagnar kommer in i en verkstad och NITEQ utrustning tar över.

Via förreglingar mot den lokala last- eller verkstadsutrustning utgör NITEQ systemen en integrerad del av processen. Detta gör det möjligt för operatören att arbeta säkert, tillförlitligt och oberoende av stambanalok etc.

text

  • lista
  • rad 2
rubrik värde
rubrik värde